Prince Eugen
Sweden
Type/subset:
Date/period:
1945
Tracking no:
Reference ID
S111
Width (mm):
29
Jeweller:
Height (mm):
47
Weight (gr):
This version is made of gold and not the later gilted ones. Awarded to Swedish Architect Ivar Tengbom 1945. Stamped GULD 1945. Original
yellow, white and blue ribbon. Made by the famous swedish sculptor Ivar Johnsson (who received medal in 1946).
Arkitekten Ivar Tengbom (1878-1968) är förknippad med flera offentliga byggnader i Stockholm, främst Högalidskyrkan och konserthuset,
inspirerat av antikens tempel. 1924-36 var han chef för Kungliga Byggnadsstyrelsen, och han och hans generationskamrater satte sin prägel på
många statliga byggnader. Tengbom växte upp i Falköping och gick i skola i Skara och ritade också många byggnader i Västergötland. Hans far
var kapten vid Skaraborgs regemente och från 1889 syssloman vid Falköpings lasarett, en ganska vanlig militär bana. Ivar hade två syskon som
dog i tuberkulos, själv klarade han sig med förlusten av en lunga. 1894-98 gick han på Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg och sedan på
Konstakademins byggnadsskola i Stockholm, reste på stipendium till Paris 1905 och blev vid hemkomsten kompanjon med Ernst Torulf i Göteborg,
fast han bodde i Stockholm, där han hade egen arkitektbyrå från 1912. Bland hans tidiga verk är Borås rådhus, som byggdes 1907-09 i samarbete
med Torulf.
På 1910-talet blev landstingen starkt engagerade i kampen mot tuberkulos i samband med att man övertog ansvaret för epidemisjukvård från
kommunerna.1910-12 byggdes Västeråsens sanatorium i Borås efter Tengboms ritningar. 1912 ritade han ett sanatorium i Målsryd utanför Borås
som aldrig byggdes, men samma ritningar användes för Sjö-Gunnarsbo sanatorium utanför Ulricehamn, byggt 1914-16. I Regionarkivet
Vänersborg (tidigare landstingsarkivet för Älvsborgs län) finns kopior av Tengboms ritningar 1914, men original finns i Arkitekturmuseum i
Stockholm, som framgår av Anders Bergströms bok Arkitekten Ivar Tengbom (2001). På sidan 373 i boken finns en bild med södra fasaden på Sjö-
Gunnarsbo. 1921 inreddes personalbostäder på vinden, en möjlighet som Tengbom förutsåg redan då ritningen gjordes för Målsryd 1912. 1921
års ritningar av L Kellman ligger kvar bland handlingarna från Sjö-Gunnarsbo (arkiv från sjukvårdsinrättningar i Ulricehamn) vol. E I:1 Diverse äldre
handlingar i Regionarkivet Vänersborg) och visar Tengboms fasader.
Tengbom ritade fler sanatorier bl a ett förslag för Alingsås 1914. Broby utanför Kristianstad och Spenshult vid Halmstad byggdes 1911-13. Med
tanke på hans egna erfarenheter av tbc kunde en studie av hans sanatoriebyggnader vara av intresse, men Bergström konstaterar s 54 f att
byggandet av sanatorier var strikt reglerat bl a genom riktlinjer utgivna av staten 1906 och kostnadsramarna var snäva, dvs landstingen var
sparsamma.
Tengboms verkförteckning upptar följande ritningar för byggnader i Västra Götaland:
- Masthuggskyrkan i Göteborg 1907, tävlingsförslag i samarbete med Torulf belönat med andra pris.
- Förslag till restaurering av Dimbo-Ottravads kyrka (numera i Falköpings kommun) 1908, ej utfört.
- Borås rådhus förstapris i tävling 1906-07 tillsammans med Torulf, byggt 1907-09
- Ny kyrka i Härjevad (numera Lidköpings kommun)1909, byggd 1915
- Villa för dr Lundgren i Borås 1911, ej uppförd
- Västeråsen sanatorium för förebyggande lungvård 1910-12, numera rivet
- Länssanatorium i Målsryd utanför Borås 1912, ej uppfört
- Länssanatorium i Alingsås 1914, ej uppfört
- Borås enskilda banks huvudkontor vid Stortorget i Borås 1912-15
- Förslag till stadshus i Skara 1915, ej uppfört
- Sanatorium vid Sjö-Gunnarsbo utanför Ulricehamn 1914-16
- Förslag till huvudkontor för Göteborgs industribank vid Södra Hamngatan 19-21 i Göteborg, 1918, ej uppfört
- Ombyggnad av corps de logis på Borrud för kammarherre Erland von Hofsten 1918-19
- Ombyggnad av corps de logis på Säby för godsägare Per Carlander 1919-20
- Vänersborgs Enskilda Banks huvudkontor, Kungsgatan 11 i Vänersborg 1916-21
- Restaurering av Vänersborgs kyrka 1925
- Inredning av corps de logis på Kavlås för von Essen 1925
Firman Tengbom & Torulf ritade bostäder för arbetare och tjänstemän vid Uddagårdens kalkbruk i Grönahög (numera Ulricehamns kommun) 1911-
16 (Krügersamlingen nr 412 på Region- och Stadsarkivet Göteborg)